Michelin

PRAVIDLÁ PROGRAMU

PRAVIDLÁ PROGRAMU

NÁKUP

Kúpte si v období od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 na ktoromkoľvek zúčastnenom predajnom mieste na Slovensku minimálne 2 nové priemyslové alebo stavebné pneumatiky MICHELIN.

REGISTRÁCIA

Do 15. 5. 2021 zaregistrujte nákupnú faktúru alebo iný dokument potvrdzujúci nákup pneumatík zahrnutých v programe.

Keď bude vaša registrácia schválená, vyberte si jednu z nasledujúcich cien:
— prevod finančnej sumy na váš bankový účet alebo
— predplatenú kartu MasterCard.

OVERENIE REGISTRÁCIE A DORUČENIE CIEN

Výška bonusu za pneumatiky MICHELIN*
— 20 EUR bez DPH za každú zakúpenú pneumatiku MICHELIN, ktorej cena je nižšia alebo sa rovná 500 EUR bez DPH; musia byť zakúpené minimálne 2 pneumatiky Michelin.
— 40 EUR bez DPH za každú zakúpenú pneumatiku MICHELIN, ktorej cena je vyššia než 501 EUR bez DPH a nižšia alebo sa rovná 1500 EUR bez DPH; musia byť zakúpené minimálne 2 pneumatiky Michelin.
— 80 EUR bez DPH za každú zakúpenú pneumatiku MICHELIN, ktorej cena je vyššia než 1501 EUR bez DPH; musia byť zakúpené minimálne 2 pneumatiky Michelin.

Ceny budú doručené do 15. 7. 2021.**

* Kompletný zoznam pneumatík, na ktoré sa vzťahuje program„Michelin – priemyselné alebo stavebné pneumatiky, na ktoré sa môžete spoľahnút“ , a podmienky programu vrátane výšky bonusov sa nachádza na stránkach www.program.agro.michelin.sk.
** Pravidlá týkajúce sa poskytovania cien sa nachádza na stránkach „Michelin – priemyselné alebo stavebné pneumatiky, na ktoré sa môžete spoľahnút“. Hodnota ceny sa odvíja od typu zakúpených pneumatík. Usporiadateľom programu je Michelin Hungaria Ltd. so sídlom vo Nyíregyháza.